Bella Forsgrén, 2019. Kuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Hallitukselta laaja tukipaketti Jämsään ja koko Keski-Suomeen

TIEDOTE 16.9.2020

Kaipolan tehtaan sulkeminen Jämsässä on nostanut huolta tehtaan työntekijöiden ja heidän läheistensä sekä koko seudun elinvoiman puolesta. Hallitus on kuullut hädän, ja loi laajan tukipaketin Jämsän seudellu ja koko Keski-Suomeen rakennemuutokseen sopeutumiseen. 

Jämsän alkuvaiheen toimenpiteisiin varataan 250 000e kansallisesta alueiden kehittämisen määrärahoista. Tämän lisäksi hallitus kohdentaa neljänten lisätalousarvioon sisältyviä määrärahoja yhteensä noin 8,7milj. euroa maakunna liiton ja ELY-keskuksen päätöksin kohdennettavaksi Jämsän seudun koronaelpymistoimiin alueelliseen selviytymissuunnitelmaan perustuen. 

Jämsän seudun ja koko Keski-Suomen elinvoiman ja teollisuuden toimintaedellytysten tukemiseksi hallitus sisällyttää vuoden 2019 talousarvioesitykseen Jyväskylä – Tampere radan parantamisen 1.vaiheen. Hankkeen on tarkoitus parantaa Keski-Suomen vientivetoisen metsä- ja teknologiateollisuuden globaalia kilpailukykyä sekä ihmisten sujuvaa liikkumista. 

Tämän lisäksi hallitus panostaa välittömästi toteutettavissa olevaan Vt4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistojen parannukseen. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. 

Myös sotepuolelle on tulossa helpotusta, kun sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Jämsälle luvan jatkaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä Jokilaakson sairaalassa 1.1.2021 lukien. Päätös on työpaikkojen, kuntalaisten, palveluiden ja epidemian varautumisjärjestelyjen kannalta äärimmäisen tärkeä. 

Hyvät uutiset eivät ole tähän loppumassa, sillä hallitus on päättänyt tukea kuntataloutta laajalla kokonaisuudella. Kuntien tukeminen koronan jälkeisessä kriisissä on perusteltua ja tarpeellista, koska kuntien talous on jo muutenkin erittäin haastavassa tilanteessa. 

On tärkeää, että Suomen hallitus on tukenut isoilla summilla niin yrityksiä, kuntia ja kotilauksia, jotta selviämme yhdessä koronakriisin aiheuttamista taloudellisesta ahdingosta.

Lisätietoja:

Bella Forsgrén
Kansanedustaja
bella.forsgren@eduskunta.fi
0453229301

Bella Forsgrén, 2019. Kuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Keski-Suomessa kaivataan nyt tukea sekä koronakriisissä että työn murroksessa

Teksti julkaistu alunperin Sisä-Suomen lehdessä.

Koronakriisi on iskenyt kovaa yhteiskuntiin. Hallitus on pyrkinyt ottamaan iskua vastaan valtion tasolla ja tukenut taloutta sekä ihmisiä vaikeassa tilanteessa. Olemme tukeneet yrityksiä ja käyttäneet mittavasti rahaa kriisin hoitoon, jotta selviämme yhdessä. 

Keski-Suomi on jo ennen koronaa saanut osansa vaikeasta taloustilanteesta. Maakuntamme tilanne vaikeutui entisestään, kun uutiset UPM aikomuksesta sulkea Kaipolan paperitehdas Jämsässä tulivat julki. 

Uutinen oli kova isku erityisesti jämsäläisille, mutta myös koko Keski-Suomelle. Jokainen irtisanominen on kova inhimillinen isku irtisanotuille että heidän perheilleen. Lapsuuteni Äänekoskella kasvaneena tiedän, miten yhdenkin yrityksen taloudelliset vaikeudet voivat vaikuttaa koko kaupungin hyvinvointiin. 

Vaikeina aikoina yhteistyön merkitys korostuu. Kaikki Keski-Suomen kansanedustajat pitävätkin tärkeänä, että työttömiksi jääville ihmisille tarjotaan tarvittavat tukitoimet, jotta mahdollisimman moni löytää nopeasti uuden työn. Kuntien tukeminen on todella tärkeää, jotta niillä riittävät resurssit inhimillisen hädän hoitamiseksi sekä asukkaiden ja yritysten tulevaisuususkon palauttamiseksi.

Paperin kysynnän laskulle emme mahda mitään. Voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, miten tuemme kuntia ja alueita, joissa isot rakennemuutokset tapahtuvat.Koronan taloudelliset jälkimainingit voivat olla vasta tulossa ja irtisanomisia saatetaan nähdä lisää. 

Haastetta luo myös se, että Suomi on iso maa, ja eri maakuntien välillä on merkittäviä eroja. Reilu muutos edellyttääkin näiden alueellisten erojen tunnistamista ja erityispiirteen huomioimista politiikassa. Koko Suomessa on toteutettava paikallisesti toimivaa koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa. Joustavat mahdollisuudet uudelleenkoulutukseen ovat avainasemassa, jotta ihmiset voivat työllistyä uusille aloille ja jatkaa elämäänsä. 

Eduskunnassa ollaan tänä syksynä ison haasteen edessä. Emme voi enää keskittyä pelkästään koronakriisin hoitoon, vaan meillä on ratkottavana monia isoja ongelmia eri tasoilla – aina työllisyystoimista ilmastokriisin ehkäisemiseen. Samaan aikaan meillä on edessä välttämättömiä isoja rakenteellisia uudistuksia, kuten sote-uudistus ja sosiaaliturvan uudistaminen. Näihin kaikkiin hallituksen on tartuttava loppukaudella koronasta huolimatta.

Panostukset esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturvaan olivat hyvä alku, mutta meidän olisi kyettävä muokkaamaan sosiaaliturvaamme kokonaisuudessaan siihen suuntaan, että se kykenee turvaamaan ihmisiä nopeasti kriisitilanteissa.

Korona keväästä tulee ottaa myös opiksi. Panostukset esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturvaan olivat hyvä alku, mutta meidän olisi kyettävä muokkaamaan sosiaaliturvaamme kokonaisuudessaan siihen suuntaan, että se kykenee turvaamaan ihmisiä nopeasti kriisitilanteissa. Meidän on huolehdittava siitä, että myös sosiaaliturvamme vastaa nykyajan ilmiöihin ja haasteisiin. 

Vaikka Keski-Suomi joutuukin kokemaan nyt osansa työn murroksesta, on meillä silti myös kokemusta tulevaisuuden aloista: Meiltä löytyy paljon osaamista muun muassa puhtaasta teknologiasta ja IT-alalta. Jyväskylän aloitetaan myös juuri diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävä koulutus. 

Tulevaisuuden työpaikoista merkittävä osa on juuri näitä korkean teknologian ja osaamisen tehtäviä ja niissä olemme vahvoilla. Toisaalta etätyö näyttää nyt vakiinnuttaneen asemansa, mikä helpottaa työskentelyä myös maakuntakeskuksien ulkopuolella.