Bella Forsgrén, 2019. Kuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Hallitukselta laaja tukipaketti Jämsään ja koko Keski-Suomeen

TIEDOTE 16.9.2020

Kaipolan tehtaan sulkeminen Jämsässä on nostanut huolta tehtaan työntekijöiden ja heidän läheistensä sekä koko seudun elinvoiman puolesta. Hallitus on kuullut hädän, ja loi laajan tukipaketin Jämsän seudellu ja koko Keski-Suomeen rakennemuutokseen sopeutumiseen. 

Jämsän alkuvaiheen toimenpiteisiin varataan 250 000e kansallisesta alueiden kehittämisen määrärahoista. Tämän lisäksi hallitus kohdentaa neljänten lisätalousarvioon sisältyviä määrärahoja yhteensä noin 8,7milj. euroa maakunna liiton ja ELY-keskuksen päätöksin kohdennettavaksi Jämsän seudun koronaelpymistoimiin alueelliseen selviytymissuunnitelmaan perustuen. 

Jämsän seudun ja koko Keski-Suomen elinvoiman ja teollisuuden toimintaedellytysten tukemiseksi hallitus sisällyttää vuoden 2019 talousarvioesitykseen Jyväskylä – Tampere radan parantamisen 1.vaiheen. Hankkeen on tarkoitus parantaa Keski-Suomen vientivetoisen metsä- ja teknologiateollisuuden globaalia kilpailukykyä sekä ihmisten sujuvaa liikkumista. 

Tämän lisäksi hallitus panostaa välittömästi toteutettavissa olevaan Vt4 Äänekoski-Viitasaari ohituskaistojen parannukseen. Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. 

Myös sotepuolelle on tulossa helpotusta, kun sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Jämsälle luvan jatkaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä Jokilaakson sairaalassa 1.1.2021 lukien. Päätös on työpaikkojen, kuntalaisten, palveluiden ja epidemian varautumisjärjestelyjen kannalta äärimmäisen tärkeä. 

Hyvät uutiset eivät ole tähän loppumassa, sillä hallitus on päättänyt tukea kuntataloutta laajalla kokonaisuudella. Kuntien tukeminen koronan jälkeisessä kriisissä on perusteltua ja tarpeellista, koska kuntien talous on jo muutenkin erittäin haastavassa tilanteessa. 

On tärkeää, että Suomen hallitus on tukenut isoilla summilla niin yrityksiä, kuntia ja kotilauksia, jotta selviämme yhdessä koronakriisin aiheuttamista taloudellisesta ahdingosta.

Lisätietoja:

Bella Forsgrén
Kansanedustaja
bella.forsgren@eduskunta.fi
0453229301

blogi2

Suomen on taattava myös vammaisten ihmisoikeudet

Suomen on taattava myös vammaisten ihmisoikeudet

Suomi oli viimeisimpiä EU-maita, joka ratifioi vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Vuonna 2016 Suomessa voimaan tullut sopimus oli askel oikeaan suuntaan, vaikka se tapahtuikin hävettävän myöhään. Kaikki sopimuksen kohdat eivät kuitenkaan toteudu vaaditun mukaisesti.

Hankintalaki tuottaa ongelmia

Vammaispalveluiden kilpailutuksia ohjaavat useissa tapauksissa enemmän taloudelliset näkökulmat kuin vammaisten ihmisten tarpeet ja itsemääräämisoikeus. Hankintalain mukainen kilpailutus aiheuttaa tällä hetkellä merkittäviä ongelmia vammaisten asumis-, kuljetus että kuntoutuspalveluiden toteutumisessa.

Vammaispalveluiden kilpailutukset ovat surullinen esimerkki siitä, kuinka asianomaiset jäävät itse prosessin ulkopuolelle. Kilpailutuksissa palvelusopimuksen muodostavat kunnat ja palveluntuottajat, eikä vammaisilla itsellään ole osaa asioidensa järjestämisessä. Tämä aiheuttaa ‒ paitsi absurdeja ‒ myös ihmisoikeuksia rikkovia tilanteita.

Vammaiset eivät ole vain hoidon ja holhouksen kohteita

Yhteiskunnassamme on yhä syvään juurtuneita vammaisia syrjiviä asenteita ja rakenteita. Ne eivät muutu ennen laajamittaista asennemuutosta.

Vammaisia ihmisiä tarkastellaan yhteiskunnallisessa keskustelussa lähes poikkeuksetta vain lääketieteellisestä näkökulmasta ja pelkästään hoidon ja holhoamisen kohteina. Tällainen käsitys ei vastaa todellisuutta ja monissa tapauksissa estää vammaista määrittelemästä omaa elämäänsä kykyjensä puitteissa.

Meidän on taattava vammaisille tarvittavat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisina jäseninä. Vammaisia ihmisiä ei tule käsitellä yhtenäisenä ryhmänä, vaan jokainen tulisi nähdä yksilönä, jolla on omat tarpeensa.

Vammaisten syrjintä on yleistä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun vuonna 2016 tekemässä selvityksessä käy ilmi, että yli 50 prosenttia vammaisista kokee asenneilmapiirin vammaisia kohtaan huonoksi tai erittäin huonoksi. Jopa 64,2 prosenttia koki tulleensa syrjityksi kuluneen vuoden aikana. Luvut ovat hälyttäviä: Ne osoittavat, kuinka meillä on paljon matkaa siihen, että jokainen kokisi olevansa arvostettu ja yhdenvertainen osa yhteiskuntaamme.

Erityisen vaikeassa asemassa ovat vammaiset lapset ja nuoret – aikuisten ehdoilla tehdyt tukitoimet eivät monesti ole heille soveltuvia. Muun muassa vaikeudet henkilökohtaisen avun ja kuljetusten järjestämisestä rajaavat helposti vammaisen nuoren yhteiskunnan ulkopuolelle.

Ratkaisut ovat olemassa – vaaditaan tahtoa taata ihmisoikeudet kaikille

Seuraavalla hallituskaudella tulee puuttua ongelmiin tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Aivan ensimmäiseksi uuden hallituksen on laadittava vammaispoliittinen ohjelma, jossa on huomioitava myös YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seuranta. Toisaalta vammaisten henkilöiden työllisyysastetta on nostettava samalla kuin muunkin väestön: Koulutuksesta huolimatta vammaiset työllistyvät huonosti johtuen muun muassa työnantajien asenteista. Työllistyminen mahdollistetaan yksilöllisellä sekä riittävällä ammatillisella ja lääkinnällisellä kuntoutuksella.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että vammaisjärjestöt otetaan asianmukaisella tavalla mukaan vammaisia koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa. Se ei kuitenkaan onnistu ilman tarvittavia resursseja: Siksi eduskunnan tulee huolehtia, että kansalaisjärjestöille annetaan riittävästi taloudellista tukea.