Bella (30)

Translain uudistuk­sessa on turvattava intersu­ku­puo­listen lasten oikeudet

Artikkeli on julkaistu alun perin 26.10.2021 Vihreiden sivuilla yhdessä Mirka Soinikosken ja Iiris Suomelan kanssa.
Tänään 26.10. vietetään intersukupuolisuuden päivää. Suomessa syntyy vuosittain arviolta 250–850 intersukupuolista lasta, joiden sukuelimet, hormonit tai kromosomit eivät ole tyypilliset joko mies- tai naissukupuolelle. Useat ihmisoikeusjärjestöt ja -tahot ovat toistuvasti huomauttaneet, että Suomen olisi varmistettava, että intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan. Vaadimme, että asiasta olisi säädettävä mahdollisimman pian translain uudistuksen yhteydessä ja turvattava lasten itsemääräämisoikeus.

YK:n arvioiden mukaan jopa 1,7 prosenttia väestöstä on intersukupuolisia. Intersukupuolisuus on osa normaalia sukupuolisuuden variaatiota, eikä intersukupuolisuus määrittele henkilön sukupuoli-identiteettiä. Silti Suomessa tehdään lapsille sukuelinkirurgisia toimenpiteitä ja annetaan hormonihoitoja, jotka eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä, vaan puhtaasti kosmeettisia.

Intersukupuolisten lasten kosmeettiset leikkaukset loukkaavat lasten itsemääräämisoikeutta. Leikkaukset aiheuttavat arpeutumista, erogeenisen tunnon menetystä ja kipua. Ne saattavat johtaa lapsettomuuteen. Tilanne on hyväksymätön ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kansainväliset kokemukset osoittavat, että pelkällä terveydenhuollon yleislainsäädännöllä tai rikoslailla ei ole pystytty suojelemaan intersukupuolisten lasten oikeuksia – puhumattakaan terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksista tai suosituksista.

Translakiuudistuksen yhteydessä tarkastellaan intersukupuolisten lasten hoitokäytäntöjä. Lasten oikeuksien toteutumisella on kiire. Siksi näemme, Suomen on varmistettava translaissa, että intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinkirurgia lopetetaan.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveysministeriön STM translakia valmistellut virkahenkilötyöryhmä ei nähnyt tarpeelliseksi tehdä lainsäädännöllisiä muutoksia intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Virkahenkilötyöryhmän näkemyksen mukaan voimassa oleva lainsäädäntö turvaa riittävästi intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden.

Valmistelussa esitetyt keinot intersukupuolisten lasten suojelemiseksi ovat riittämättömiä. Intersukupuolisten ihmisoikeudet ISIO ry, Lastensuojelun keskusliitto, Amnestyn Suomen osasto, Seta, Suomen Unicef, Sateenkaariperheet ry, Translasten ja -nuorten perheet ry ja Trasek ry ovat ilmaisseet huolensa intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden toteutumisesta translaissa.

Useat tahot ovat suositta­neet Suomelle muutosta intersu­ku­puo­listen hoitokäy­tön­töihin

Suomi on jäljessä muusta Euroopasta intersukupuolisten oikeuksien toteutumisessa. Intersukupuolisten lasten suojelusta on säädetty lailla Saksassa, Islannissa, Maltalla ja Portugalissa. YK:n ihmisoikeuskomitea antoikin Suomelle suosituksen aiheesta äskettäin.

Intersukupuolisten lasten sukuelinten silvonnasta (IGM) on sitouduttu luopumaan EU:n lapsen oikeuksien strategiassa sekä LHBTIQ-strategiassa. Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA on suosittanut jo vuonna 2015, että jäsenvaltiot välttäisivät intersukupuolisten ihmisten tahdonvastaisia ”sukupuolta normalisoivia” lääketieteellisiä hoitoja. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on niin ikään antanut 2017 päätöslauselman, jossa jäsenvaltioita kannustetaan kieltämään intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeeton sukuelinkirurgia.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on vuonna 2016 tehnyt kannanoton asiasta. Sen mukaan intersukupuolisten lasten hoidossa tulisi toteutettaa mahdolliset ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet vasta, kun lapsi kykenee itse määrittelemään sukupuolensa. Myös lapsiasiavaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu ovat toistuvasti huomauttaneet intersukupuolisiin lapsiin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista.

Tilanteeseen on tultava muutos. STM:n virkahenkilötyöryhmän tämän hetkinen näkemys on vastoin ihmisoikeus- ja lapsitoimijoiden huomautuksia. Työryhmä piti kuitenkin mahdollisena, että sukupuoliominaisuuksia muokkaavien tarpeettomien toimenpiteiden kiellosta voitaisiin säätää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asemaa ja oikeuksia koskevassa erityislaissa. Lisäksi henkilökohtaisen koskemattomuuden suojan tarkentamista voitaisiin harkita asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevassa lainsäädäntöhankkeessa.

Esitämme, että intersukupuolisten lasten oikeuksien vahvistamisesta säädetään nyt translain uudistuksen yhteydessä. Asia on jo nyt käsittelyssä lakimuutoksen yhteydessä ja translain uudistamisen seuranta- ja arviointityöryhmässä on Intersukupuolisten ihmisoikeudet ISIO ry:n edustus. Jos lakia ei säädetä nyt, on uhkana, että ihmisoikeuksia parantava laki jää tekemättä. Nyt on aika toimia.

Vihreät kansanedustajat Bella Forsgrén, Mirka Soinikoski ja Iiris Suomela jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen 25.10.2021.

Comments are closed.